Adviesraad

De adviesraad zal tweejaarlijks over het beleidsplan van de stichting adviseren. Het eerste beleidsplan zal in januari 2024 op deze website gepubliceerd worden.

Deelname aan de adviesraad is op persoonlijke titel en onbetaald. De leden van de adviesraad hebben allemaal een expertise die raakt aan het werk van de stichting, zoals natuurbescherming, ecologie enzovoort. De leden van de adviesraad zijn:

drs. J. Hooimeijer, dierenarts (gepensioneerd) en houder Adviespraktijk voor Vogels

mr. J. Klaas, directeur en mensenrechtenadvocaat PILP

mr. W. Reinhold, voorzitter platform Stop invasieve exoten

prof. dr. ir. C. Smit, hoogleraar ecologie en natuurbeheer

prof. mr. dr. A. Trouwborst, hoogleraar natuurbeschermingsrecht