Missie

Er zijn veel redenen waarom het met veel wilde dieren zoals weidevogels niet goed gaat. Loslopende huiskatten maken het er niet beter op. Het wordt steeds duidelijker dat loslopende huiskatten een negatieve impact hebben op beschermde wilde dieren.

In 2019 verscheen een wetenschappelijk artikel over huiskatten en Europees natuurbeschermingsrecht. De rechtswetenschappers Trouwborst en Somsen van de universiteit van Tilburg wijzen op wetenschappelijke literatuur die de schadelijke gevolgen van loslopende huiskatten voor wilde dieren aantoont. Het artikel trok de aandacht van de landelijke media omdat de auteurs concluderen dat het loslopen van huiskatten in stijd is met Europees natuurbeschermingsrecht. Het verschijnen van dit artikel en de teloorgang van sommige beschermde diersoorten waren de aanleiding om de stichting op te richten.

Het doel van de stichting is het voorkomen, beperken en beëindigen van het buiten loslopen van huiskatten (Felis catus) in geheel Nederland. Hierdoor worden wilde dieren tegen loslopende huiskatten beschermd en wordt dierenleed bij loslopende huiskatten voorkomen. Met buiten loslopen wordt bedoeld het loslopen van huiskatten in de buitenlucht zonder dat een persoon controle heeft over de huiskat. De stichting wil dit doel onder meer bereiken met het indienen van handhavingsverzoeken, bezwaarschriften en het instellen van beroep. Verder werkt de stichting samen met personen en organisaties die hetzelfde doel willen bereiken. Andere middelen zijn het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en publieke opinie, het doen of laten doen van onderzoek en het verspreiden van informatie.