Oproep aan gemeenten

6 april 2024 – Afgelopen week heeft onze stichting de Nederlandse gemeentebesturen gevraagd om aandacht te besteden aan loslopende huiskatten. Concreet hebben we gemeenten gevraagd om hun inwoners te wijzen op manieren om het risico op dierenleed door loslopende katten te verminderen.

Het belangrijkste advies dat gemeenten hun inwoners kunnen geven is om kittens niet aan buiten te laten wennen en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe “buitenkatten” bij komen. Verder kunnen gemeenten adviseren om de kat in het broedseizoen binnen te houden en de kat een bel of kraagje om te binden.

Gemeenten zijn afhankelijk van de medewerking van katteneigenaren, maar gemeenten die zich niet uitspreken dragen bij aan de normalisering van de situatie zoals die nu is. Daarom is het nuttig en noodzakelijk dat gemeenten zich uitspreken. Ook al leidt dit niet meteen tot de door ons gewenste situatie waarbij katten onder toezicht blijven van hun eigenaren, vergelijkbaar met hoe dit bij honden al het geval is.

Als stichting vinden we dat gemeenten de taak en verantwoordelijkheid hebben om zich uit te spreken. De lokale overheid heeft namelijk een wettelijke taak op het gebied van dierenwelzijn. Gemeenten moeten dierenwelzijnsbeleid maken en de wethouder met de portefeuille dierenwelzijn is hiervoor verantwoordelijk. Het feit dat er in Nederland zoveel katten loslopen zorgt voor onnodig dierenleed en kosten voor gemeenten. Zo financieren gemeenten dierenasiels om zwervende en gewonde katten op te vangen, en wildopvang waar ook dieren terechtkomen die door loslopende katten zijn aangevallen. Aan de opvang van weggelopen katten zijn gemeenten in totaal bijna vijf miljoen euro per jaar kwijt. De kosten lopen verder op door de opvang van gewonde wilde dieren en subsidies aan de dierenambulances. De dierenambulance regio Den Haag bijvoorbeeld rijdt ongeveer zeven keer per week uit voor katten die in het verkeer zijn aangereden.

We hopen daarom dat gemeenten zich uitspreken tegen loslopende huiskatten, maar op zijn minst het voorbeeld volgen van de gemeente Houten en Amsterdam. Die raden katteneigenaren aan de kat een belletje of kraagje om te doen (Amsterdam) of in het broedseizoen binnen te houden (Houten). Het zijn kleine stapjes naar een toekomst met minder loslopende huiskatten en minder dierenleed.