Beleidsplan

Publicatie 4 februari 2024 – “Beleidsplan Stichting Huiskat Thuiskat 2024: Meer Menskracht en Focussen op Tussendoelen“. U kunt hieronder de samenvatting lezen.

Op moment van schrijven zijn er in Nederland miljoenen huiskatten die zonder toezicht buiten loslopen. Het langetermijndoel van de Stichting Huiskat Thuiskat is om het loslopen van huiskatten te beëindigen. Waar we loslopen schrijven, hebben we het steeds over het ongecontroleerd en zonder toezicht buiten loslopen.

Huiskatten zonder toezicht los laten lopen verkort de levensverwachting van de huiskat. Bovendien zijn huiskatten schadelijk voor de Nederlandse natuur. Verder verspreiden loslopende huiskatten ziektes en is er sprake van overlast.

Om de kans zo groot mogelijk te maken om de huidige situatie te doorbreken zijn we op vijf gebieden tegelijk actief, waaronder het beïnvloeden van de publieke opinie en het voeren van juridische procedures. Dat is nodig, want onze missie is een uitdaging. De afstand tussen ons langetermijndoel en de huidige situatie is groot. Het doel is namelijk handhaving tegen loslopende huiskatten, terwijl er in Nederland momenteel miljoenen huiskatten ongehinderd loslopen, zelfs in Natura 2000 gebieden.

Vanwege de grote afstand tussen ons doel en de huidige situatie focussen we in 2024 op het behalen van tussendoelen en het vergroten van onze slagkracht. Onze slagkracht willen we vergroten door het bestuur uit te breiden en sympathisanten beter bij ons werk te betrekken. De tussendoelen zijn een kattenlosloopverbod in Natura 2000 gebieden en het afdwingen van tenminste één boete voor een burger wiens kat een beschermd dier heeft gedood.

Door te focussen op tussendoelen geven we het publiek de kans om te wennen aan het idee dat huiskatten niet altijd overal meer zonder toezicht buiten kunnen lopen. Het handhaven tegen het loslopen van huiskatten in Natura 2000 gebieden kan bovendien ongetwijfeld op meer steun rekenen dan een inzet op handhaving tegen alle loslopende huiskatten. Het afdwingen van een boete is helaas nodig om te onderstrepen dat het doden van beschermde dieren door loslopende huiskatten niet acceptabel is.

We benaderen katteneigenaren en experts in onze communicatie positief en nodigen ze uit om mee te denken aan oplossingen voor het probleem.