Lijst feitelijke werkzaamheden

Dit overzicht is bedoeld om de belanghebbendheid in het bestuursrecht te onderbouwen en is exclusief het voeren van juridische procedures.

2024

 • 17 april 2024 – brief aan stichting Dier & Recht over beperken loslopen huiskatten
 • 11 april 2024 – telefonisch contact met een lokale politicus Amstelveen
 • 10 april 2024 – interview met journalist van Breda Vandaag, zie artikel
 • 2 en 3 april 2024 – oproep per brief aan bijna alle Nederlandse gemeenten
 • 2 april 2024 – informatieverzoek Dierenambulance Den Haag
 • 26 maart 2024 – informatief videogesprek met ambtenaren provincie Utrecht
 • 4 maart 2024 – informatief gesprek met voorzitter Bond voor Friese Vogelwachten
 • 28 februari 2024 – informatieverzoek provincie Fryslân over Natura 2000
 • 27 februari 2024 – gesprek met kattendeskundige
 • 3 februari 2024 – brief aan provincie Utrecht om in gesprek te gaan over loslopende huiskatten
 • 29 januari 2024 – gesprek met kattendeskundige
 • 17 januari 2024 – brief aan Dibevo over hoeveel eigenaren hun kat regelmatig laten loslopen
 • 15 januari 2024 – brief aan Kattenwerkgroep Schiermonnikoog met onderzoeksvoorstel
 • 13 januari 2024 – brief aan Huiskatteninfo.nl
 • 10 januari 2024 – interview gegeven aan Jane Fryer, journalist van The Daily Mail, zie dit artikel
 • 4 januari 2024 – interview gegeven aan Patrick Meershoek, freelance journalist, zie dit artikel

2023

 • 10 november 2023 – Bijeenkomst met vier adviesraadleden
 • 26 oktober 2023 – Gastcollege voor studenten ecologie van de Rijksuniversiteit Groningen: “The Curious Case of Free Roaming Domestic Cats and EU Nature Conservation Law”.
 • 9 oktober 2023 – gesprek met Provinciale Statenlid over mogelijke Statenvragen over Natura 2000 en loslopende huiskatten
 • Sociale media: halverwege 2023 zijn er 18 berichten geplaatst op Twitter en 17 op Facebook om een breed publiek te informeren
 • 10 juli 2023 – Beschikbaarstelling voor lezingen over het onderwerp natuurbeschermingsrecht en loslopende huiskatten, zie hier
 • 4 juli 2023 – publicatie folder tegen het loslopen van huiskatten in samenwerking met dierenarts Jan Hooijmeijer
 • 28 juni 2023 – artikel “De loslopende kat, de wolf en de dierenarts” van Jan Hooimeijer op de website geplaatst en hier naar gelinkt op Facebook en Twitter
 • 24 juni 2023 – overleg met St. Natuurbeschermingswacht Meppel over het voorzorgsbeginsel/verslechteringsbeginsel van de Habitatrichtlijn
 • 20 juni 2023 – Medewerking aan postdoctoraal onderzoek naar loslopende huiskatten en natuurbeschermingsrecht
 • 25 mei 2023 – Overleg met Jacqueline Weijers, projectleider Natura 2000 provincie Zuid-Holland, over totstandkoming Natura 2000-plan Meijendel-Berkheide (ZH), uitkomst: St. Huiskat Thuiskat wordt inspraakpartner bij het nieuwe beheerplan voor het genoemde Natura 2000 gebied
 • 23 maart 2023 – emailwisseling met Natuurbeschermingswacht Meppel over de habitatrichtlijn
 • 16 april 2023 – Telefonisch interview door AD, Maaike Kooistra, om reactie te geven op ontheffingverlening provincie Utrecht, artikel zie link
 • 20 januari 2023 – Interview en nieuwsartikel Editie NL, zie deze link
 • 11 januari 2023 – Interview met Frank Straver, Trouw, artikel zie deze link

2022

 • Sociale media: in 2022 zijn er 35 berichten geplaatst op Twitter en 25 op Facebook om een breed publiek te informeren
 • 1 december 2022 – Publicatie “De Huiskat Als Invasieve Exoot” in tijdschrift Milieu van het Netwerk van Milieuprofessionals, hier heeft St. Huiskat Thuiskat aan meegeschreven en het artikel is in onze bibliotheek geplaatst, zie hier.
 • 31 oktober 2022 – Presentatie voor studenten ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: “The Curious Case of Domestic Cats and Environmental Law”
 • 23 september 2022 – Publicatie website over loslopende huiskatten en burgerlijk recht
 • 21 juli 2022 – Promotie van boek “Wij missen onze Minou!” van gepensioneerd dierenarts Jan Hooimeijer, via sociale media en persbericht. Heeft onder meer geleid tot dit nieuwsartikel op RTL Nieuws.
 • 7 juli 2022 – Beroep op de Wet open overheid om documenten over de beantwoording van Kamervragen over het onderzoek van A. Trouwborst en H. Somsen van 2019 naar loslopende huiskatten en natuurbeschermingsrecht
 • 17 juni 2022 – Spreker op het congres “De Huiskat Als Invasieve Exoot” van het Netwerk van Milieuprofessionals (VVM), zie hier voor meer informatie.21 april 2022 – Contact met assistent beheerder van de Dierenbescherming over de vraag of zij huiskatten uitzetten
 • 18 april 2022 – Persbericht verzonden om het aangepaste standpunt van de Vogelbescherming over hun aangescherpte standpunt over huisdieren en vogels, standpunt Vogelbescherming hier, een nieuwsbericht naar aanleiding van het persbericht hier.
 • 17 maart 2022 – Contact gelegd met freelance journalist die o.a. schrijft voor The Guardian, om een internationaal publiek op de hoogte te kunnen houden
 • 7 februari 2022 – succesvol afsluiten doneeractie, doel van 1.000 euro behaald

2021

 • Sociale media: in 2021 zijn er 20 berichten op Twitter en 12 op Facebook geplaatst om een breed publiek te informeren
 • 20 december 2021 – lancering petitie tegen loslopende huiskatten op petitie.nl
 • 10 december 2021 – Interview Patrick Meershoek, Trouw, artikel zie link
 • 27 september 2021- Persbericht om aandacht te vragen voor oprichting stichting en diens missie
 • 20 maart 2021 – Publicatie van het door ons naar het Nederlands vertaalde artikel: “Arie Trouwborst, Han Somsen, Domestic Cats (Felis catus) and European Nature Conservation Law – Applying the EU Birds and Habitats Directives to a Significant but Neglected Threat to Wildlife”, zie link

Oprichting: 27 februari 2021