Helpen?

Fijn dat je op deze pagina bent terechtgekomen! Wij zijn de enige organisatie in Nederland die werk maakt van het beëindigen van het loslopen van huiskatten. We kunnen daarom wel wat hulp gebruiken. Behalve doneren en het tekenen van de petitie zijn er meer manieren om ons te helpen. We zijn op zoek naar diverse vrijwilligers, zie hieronder. Om je alvast een beeld te geven van waar je mee zou kunnen helpen hebben we verderop ook een aantal voorgenomen activiteiten opgenomen.

Gezochte vrijwilligersfuncties

Bestuurders. Er zijn meerdere vacatures voor bestuurder van Stichting Huiskat Thuiskat. We zijn op zoek naar mensen die onze missie onderschrijven, eerder actief zijn geweest voor ideële doelen (non-profit, politiek) en bereid zijn om gemiddeld ongeveer een dag per week in de Stichting te steken.

Leden adviesraad. De taak van de adviesraad is om tweejaarlijks advies te geven over het beleidsplan van Stichting Huiskat Thuiskat. Een lid van de adviesraad heeft een relevante expertise of netwerk om het doel van de Stichting dichterbij te brengen. We zijn met name op zoek naar personen met een politiek netwerk, expertise in fondsenwerking en publiekscampagnes of expertise in kattenwelzijn. De adviesraad telt momenteel vier leden maar we willen doorgroeien naar zeven leden.

Politieke netwerkers. Als je politiek actief bent of een politiek netwerk hebt, en het doel van onze Stichting onderschrijft, laat dan van je horen. Onze Stichting heeft alle politieke niveaus (van gemeente tot Rijksoverheid) nodig om de doelstelling dichterbij te brengen.

Schrijvers voor het handboek huiskattenbestendige tuin. Onze stichting wil een handboek gaan schrijven over het (diervriendelijk) afschermen van de tuin voor katten om ze binnen te houden of juist om ze te weren. Heb je kennis over dit onderwerp? Of wil je helpen schrijven? Laat van je horen!

Overig. Steun je onze missie en zie je andere manieren om ons te helpen? Neem contact op.

Voorgenomen activiteiten in 2024

Waar kun je zoal aan bijdragen? Om het concreet te maken staan hier enkele geplande activiteiten voor 2024. De lijst is niet definitief of volledig.

  • Een publieksactie uitvoeren om de aandacht van het publiek te vestigen op kattenleed door het zonder toezicht los laten lopen van huiskatten. De actie moet nog worden geconcretiseerd.
  • Het open gesprek aangaan met natuurbeschermingsorganisaties over het onderwerp loslopende huiskatten.
  • Onderzoek doen naar wat andere Europese natuurbeschermingsorganisaties doen tegen het loslopen van huiskatten en het delen van kennis en ervaring.
  • Een “gereedschapskist” maken voor gemeentebesturen met voorbeelden van wat gemeenten kunnen doen tegen overlast door loslopende huiskatten.
  • Provinciale politici benaderen om ze te informeren en mogelijk vragen over loslopende huiskatten in Natura 2000 gebieden laten stellen.
  • Een provinciaal burgerinitiatief opstarten om het onderwerp loslopende huiskatten in Natura 2000 gebieden op de politieke agenda plaatsen.
  • Handhavingsverzoeken doen tegen loslopende huiskatten en mogelijk tegen het terug uitzetten van afgevangen en gesteriliseerde zwerfkatten.