Update handhavingsverzoek

De minister van Natuur en Stikstof mw Van der Wal heeft het verzoek van Stichting Huiskat Thuiskat om kattenbaasjes te verplichten de huiskat niet langer buiten los te laten lopen afgewezen. De minister is het met ons eens dat het uitzetten van dieren in de natuur volgens de Wet natuurbeheer verboden is (artikel 3:34), maar ze vindt het buiten los laten lopen van huiskatten “uitlaten” en geen uitzetten. Tegen de afwijzing hebben we een pittig bezwaarschrift ingediend.

We zijn het niet eens met de minister omdat het uitzetverbod bedoeld is om te voorkomen dat dieren die niet in de natuur thuishoren daar terecht komen. Dit is precies wat er gebeurt wanneer huiskatten vrij buiten loslopen, of de huiskat nu weer thuis komt of niet. Bovendien is de minister vergeten om uit te leggen waarom er geen sprake is van “voorwaardelijke opzet tot uitzetten”, wat ook onder het uitzetverbod valt. Wat “voorwaardelijke opzet tot uitzetten” betekent?

Voorwaardelijke opzet tot uitzetten betekent dat de katteneigenaren weliswaar niet de bedoeling hebben om een huiskat uit te zetten in de natuur, maar dat ze wel dit risico nemen door de huiskat buiten los te laten open. Een loslopende huiskat kan immers zomaar gaan zwerven en verwilderen. Het feit dat er meer dan 100.000 zwerfkatten zijn in Nederland laat zien dat dit risico reëel is. Trouwens, met “in de natuur” bedoelen we hier heel Nederland, omdat beschermde dieren waar de huiskat op jaagt overal in Nederland voorkomen.

We verwachten in de komende weken een reactie op ons bezwaarschrift.