Activiteiten

Dit overzicht is exclusief het voeren in bestuursrechtelijke procedures zoals handhavingsverzoeken, bezwaar en beroep.

2023

 • 26 oktober 2023 – Gastcollege voor studenten ecologie van de Rijksuniversiteit Groningen: “The Curious Case of Free Roaming Domestic Cats and EU Nature Conservation Law”.
 • 9 oktober 2023 – gesprek met Provinciale Statenlid over mogelijke Statenvragen over Natura 2000 en loslopende huiskatten
 • Sociale media: halverwege 2023 zijn er 18 berichten geplaatst op Twitter en 17 op Facebook om een breed publiek te informeren
 • 10 juli 2023 – Beschikbaarstelling voor lezingen over het onderwerp natuurbeschermingsrecht en loslopende huiskatten, zie hier.
 • 4 juli 2023 – publicatie folder “Geniet, maar houd je poes onder controle” in samenwerking met gepensioneerd dierenarts Jan Hooimeijer. Doel: voorlichting voor een breed publiek
 • 28 juni 2023 – artikel “De loslopende kat, de wolf en de dierenarts” van Jan Hooimeijer op de website geplaatst en hier naar gelinkt op Facebook en Twitter
 • 24 juni 2023 – overleg met St. Natuurbeschermingswacht Meppel over het voorzorgsbeginsel/verslechteringsbeginsel van de Habitatrichtlijn
 • 20 juni 2023 – Medewerking aan postdoctoraal onderzoek naar loslopende huiskatten en natuurbeschermingsrecht
 • 25 mei 2023 – Overleg met Jacqueline Weijers, projectleider Natura 2000 provincie Zuid-Holland, over totstandkoming Natura 2000-plan Meijendel-Berkheide (ZH), uitkomst: St. Huiskat Thuiskat wordt inspraakpartner bij het nieuwe beheerplan voor het genoemde Natura 2000 gebied
 • 23 maart 2023 – emailwisseling met Natuurbeschermingswacht Meppel over de habitatrichtlijn
 • 16 april 2023 – Telefonisch interview door AD, Maaike Kooistra, om reactie te geven op ontheffingverlening provincie Utrecht, artikel zie link
 • 20 januari 2023 – Interview en nieuwsartikel Editie NL, zie deze link
 • 11 januari 2023 – Interview met Frank Straver, Trouw, artikel zie deze link

2022

 • Sociale media: in 2022 zijn er 35 berichten geplaatst op Twitter en 25 op Facebook om een breed publiek te informeren
 • 1 december 2022 – Publicatie “De Huiskat Als Invasieve Exoot” in tijdschrift Milieu van het Netwerk van Milieuprofessionals, hier heeft St. Huiskat Thuiskat aan meegeschreven en het artikel is in onze bibliotheek geplaatst, zie hier.
 • 31 oktober 2022 – Presentatie voor studenten ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: “The Curious Case of Domestic Cats and Environmental Law”
 • 23 september 2022 – Publicatie website over loslopende huiskatten en burgerlijk recht
 • 21 juli 2022 – Promotie van boek “Wij missen onze Minou!” van gepensioneerd dierenarts Jan Hooimeijer, via sociale media en persbericht. Heeft onder meer geleid tot dit nieuwsartikel op RTL Nieuws.
 • 7 juli 2022 – Beroep op de Wet open overheid om documenten over de beantwoording van Kamervragen over het onderzoek van A. Trouwborst en H. Somsen van 2019 naar loslopende huiskatten en natuurbeschermingsrecht
 • 17 juni 2022 – Spreker op het congres “De Huiskat Als Invasieve Exoot” van het Netwerk van Milieuprofessionals (VVM), zie hier voor meer informatie.21 april 2022 – Contact met assistent beheerder van de Dierenbescherming over de vraag of zij huiskatten uitzetten
 • 18 april 2022 – Persbericht verzonden om het aangepaste standpunt van de Vogelbescherming over hun aangescherpte standpunt over huisdieren en vogels, standpunt Vogelbescherming hier, een nieuwsbericht naar aanleiding van het persbericht hier.
 • 17 maart 2022 – Contact gelegd met freelance journalist die o.a. schrijft voor The Guardian, om een internationaal publiek op de hoogte te kunnen houden
 • 7 februari 2022 – succesvol afsluiten doneeractie, doel van 1.000 euro behaald

2021

 • Sociale media: in 2021 zijn er 20 berichten op Twitter en 12 op Facebook geplaatst om een breed publiek te informeren
 • 20 december 2021 – lancering petitie tegen loslopende huiskatten op petitie.nl
 • 10 december 2021 – Interview Patrick Meershoek, Trouw, artikel zie link
 • 27 september 2021- Persbericht om aandacht te vragen voor oprichting stichting en diens missie
 • 20 maart 2021 – Publicatie van het door ons naar het Nederlands vertaalde artikel: “Arie Trouwborst, Han Somsen, Domestic Cats (Felis catus) and European Nature Conservation Law – Applying the EU Birds and Habitats Directives to a Significant but Neglected Threat to Wildlife”, zie link

Oprichting: 27 februari 2021