Koerswijziging Stichting Huiskat Thuiskat: focus op provincies en meer acties

Vooralsnog is de juridische procedure tegen minister Van der Wal van Natuur en Stikstof stopgezet. Het ligt om juridisch-technische redenen meer voor de hand om ons te richten op de provincies. Het stopzetten van deze procedure is een strategische keuze. De andere lopende procedure gaat door en er volgen meer acties.

De bezwaarprocedure tegen de provincie Utrecht loopt door en bij deze volgt een update. Deze maand zal de provincie Utrecht beslissen over ons bezwaar tegen hun vergunning aan de Faunabeheereenheid Utrecht om afgevangen zwerfkatten na sterilisatie weer uit te zetten. De provincie voert dit beleid al jarenlang waardoor onze verwachting is dat het bezwaar ongegrond zal worden verklaard. Tegen dit besluit zal de Stichting Huiskat Thuiskat in beroep gaan bij de rechtbank. Als de rechter oordeelt dat het uitzetten van zwerfkatten niet is toegestaan om wilde dieren te beschermen, dan komt ook een verbod op het loslopen van alle huiskatten dichterbij.

Verder kondigen we alvast nieuwe actie aan: de Stichting zal in alle twaalf provincies een geheel nieuwe juridische procedure beginnen tegen het loslopen van huiskatten. De planning is om dit in februari te gaan doen. Op dat moment volgt er meer informatie over de inhoud van de actie.