Provincie Utrecht trekt ontheffing in na bezwaar Stichting Huiskat Thuiskat

Op 24 januari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten ons bezwaar tegen een ontheffing om zwerfkatten na neutralisatie weer los te laten lopen gedeeltelijk gegrond te verklaren. Volgens de provincie worden er geen huiskatten zonder eigenaar uitgezet en had de ontheffing niet verleend hoeven worden. De ontheffing is vervolgens door de provincie ingetrokken. De vraag of het uitzetten of los laten lopen van huiskatten is toegestaan is daarna niet meer aan de orde gekomen. De procedure heeft ons weinig opgeleverd.

Het is opmerkelijk te noemen dat de provincie Utrecht het eerst wel nodig vond om een ontheffing te verlenen voor het uitzetten van huiskatten en later niet meer. De crux lijkt hem te zitten in de definitie van het eigenaarschap van huiskatten. Voor het geven of teruggeven van een huiskat aan een eigenaar is geen ontheffing nodig maar voor het buiten uitzetten van een huiskat zonder eigenaar wel. Dit wordt namelijk gezien als uitzetten in de natuur wat verboden is. Voor het zwerfkattenproject in Utrecht worden afgevangen en geneutraliseerde zwerfkatten teruggezet in vakantieparken. Volgens de bezwaarschriftencommissie is er sprake van eigenaarschap van de huiskatten, vergelijkbaar met het eigenaarschap van schuurkatten door boeren. De provincie heeft het advies van de commissie overgenomen. Of er echt sprake is van eigenaarschap is door ons bij gebrek aan informatie op dit moment niet vast te stellen. In beroep gaan tegen de beslissing ligt niet voor de hand, omdat het bestreden besluit (de ontheffing) is ingetrokken.

Wat onze stichting nog zou kunnen doen is van de provincie eisen dat zij handhaven tegen het loslaten van huiskatten op vakantieparken omdat er mogelijk geen sprake is van eigenaarschap en er dus een ontheffing nodig is. Het af en toe voederen van een zwerfkat is niet genoeg om te kunnen spreken van eigenaarschap. Zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak over de vraag wanneer iemand eigenaar van een zwerfkat genoemd mag worden. We beraden ons nog op het actie ondernemen tegen het zonder eigenaar uitzetten van zwerfkatten. Ondertussen gaan we verder met de belangrijkste lopende actie. Deze maand verwachten we een handhavingsverzoek in te dienen bij alle 12 provincies tegen de eigenaren van loslopende huiskatten. De vraag of het is toegestaan om huiskatten los te laten lopen zal daarbij zeker aan de orde komen. Wordt vervolgd!