Hoorzitting: provincie Utrecht kan niet uitleggen waarom het loslopen van huiskatten legaal is

Enige tijd geleden hebben wij bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de provincie Utrecht om zwerfkatten buiten terug uit te zetten. Vandaag was de hoorzitting van de bezwaarschriftenadviescommissie van de provincie Utrecht. De commissie heeft ambtenaren van de provincie Utrecht en de voorzitter van onze Stichting vragen gesteld over de ontheffing en over het bezwaarschrift. De commissie moet de provincie adviseren om het bezwaarschrift gegrond- of ongegrond te verklaren.

Tijdens de hoorzitting heeft de voorzitter van de adviescommissie herhaaldelijk aan één van de ambtenaren van de provincie gevraagd waarom het los laten lopen van huiskatten niét in strijd is met het verbod op het doden van vogels van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Hierop kon de provincie geen eenduidig antwoord geven.

Dit is voor ons een bevestiging dat het loslopen van huiskatten in strijd is met onder meer artikel 3.1 Wet natuurbescherming. In dit artikel staat dat het opzettelijk doden van vogels verboden is. Het uitzetten van huiskatten is niet het opzettelijk doden van vogels, maar wie katten uitzet, accepteert wel een grote kans dat er vogels gedood gaan worden. Dit is voorwaardelijke opzet, en ook voorwaardelijke opzet om vogels te doden is verboden volgens de Wet natuurbescherming. Dit is bepaald door uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Een ontheffing van dit verbod voor het uitzetten (of los laten lopen) van huiskatten is geen haalbare kaart. Er is maar een beperkt aantal redenen in de wet genoemd op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. Zo een reden is er niet voor de provincie, en ook niet voor de eigenaren van huiskatten die hun kat buiten los laten lopen.

Verder lezen: over voorwaardelijke opzet in de Wet natuurbescherming, lees hier. Via deze link is de Wet natuurbescherming na te lezen, zie met name artikel 3.1 en 3.3. Een ontheffing voor het doden van vogels door een windpark is hier te vinden, zie pagina 3 onder C. Voor het aanleggen van een windpark is wél een uitzondering op het verbod op het doden van vogels mogelijk om klimaatverandering te voorkomen. Uit de ontheffing is af te leiden dat het los laten lopen van huiskatten ook ontheffingsplichtig is maar dat deze ontheffing niet onder de voorwaarden zal vallen.