Kattenbaasjes gezocht!

Het laten loslopen van huiskatten is volgens ons niet toegestaan omdat ze beschermde wilde dieren bejagen. Wij vragen kattenbaasjes die de kat los laten lopen en willen meewerken aan een proefproces om zich bij ons te melden. Dan kan via het contactformulier op deze website. Er gaat dan een verzoek naar de minister om handhaving. U hoeft verder niets te doen, behalve desgevraagd toe te geven dat u de kat los laat lopen.

De negatieve gevolgen van loslopende huiskatten op beschermde wilde dieren is steeds duidelijker geworden. Katten zijn huisdieren en horen geen wilde dieren te bejagen. Vandaar dat het los laten lopen van huiskatten volgens nationaal- en Europees natuurbeschermingsrecht niet is toegestaan.  

Wij verwijzen naar het wetenschappelijke artikel van de rechtswetenschappers Arie Trouwborst en Han Somsen van de Universiteit van Tilburg. Het artikel deed in 2019 het nodige stof opwaaien omdat de schrijvers concluderen dat huiskatten volgens het Europees natuurbeschermingsrecht niet buiten mogen lopen. Het probleem is dat deze regels door de overheid niet worden gehandhaafd. Daar willen wij met een proefproces verandering in brengen.  

Wij zullen van minister Carola Schouten van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit eisen dat zij optreedt tegen kattenbaasjes die hun huiskat buiten laten lopen. Kattenbaasjes die willen meewerken aan een proefproces kunnen zich bij ons melden. Door mee te doen blijven ze op de hoogte van het proefproces, bij ons weten het eerste hierover in de Europese Unie. Bovendien, wanneer zij menen dat zij niet in overtreding zijn, dan krijgen ze de kans om hun argumenten hiervoor te geven bij de minister en mogelijk bij de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank.